Zakup sprzętu dla Kliniki Gastroenterologii


Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2017 roku zakupiliśmy odczynniki i kalibratory do badań laboratoryjnych dla Kliniki Gastroenterologii z darowizn wpłaconych dla Fundacji z przeznaczeniem na tą właśnię Klinikę. Kwota zakupu to 11 332 zł. 

W styczniu Fundacja zakupiła dla tej Kliniki lodówkę i szafę chłodniczą do przechowywania leków dla pacjentów za kwotę 8067 zł

Klinika Gastroenterologii zakupiła także dla swojej kliniki dwa zestawy komputerów za cenę 5800 zł również z darowizn wpłaconych na Fundację.

Daczyńcom bardzo dziękujemy. Dzięki Waszemu wsparciu ulepszamy pracę naszych Klinik i naszego Szpitala.