Cele fundacji


 • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowanie zdrowia lub życia pacjentów CSK MSW w Warszawie,
   
 • Pomoc finansowa i rzeczowa dla pacjentów CSK MSW w Warszawie szczególnie zagrożonych utrata zdrowia lub życia,
   
 • Organizowanie akcji pomocy pacjentom Centralnego Szpitala Klinicznego MSW z udziałem innych podmiotów,
   
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe CSK MSW w Warszawie w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
   
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji CSK MSW w Warszawie, służących poprawie zdrowia lub  ratowaniu życia,
   
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe CSK MSW w Warszawie w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej,
   
 • Organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów i wykładów związanych z celami Fundacji,
   
 • Organizowanie imprez kulturalnych związanych z celami Fundacji,
   
 • Wydawanie książek i broszur, czasopism związanych z celami Fundacji,
   
 • Prowadzenie kursów udoskonalających i przekwalifikowujących związanych z celami Fundacji