Jak możesz pomóc?


Realizowane przez nas projekty są dofinansowane ze środków darczyńców oraz środków własnych fundacji. Chcąc wesprzeć nasze działania zawsze możesz dokonać ”darowizny” inwestując w rozwój CSK MSW i dokładając cegiełkę w realizację celi statutowych fundacji.

Dane do przelewu:

Fundacja przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Numer konta:
BANK PEKAO SA
16 1240 1053 1111 0010 4522 3388

W tytule: Darowizna na cele statutowe Fundacji przy CSK MSW

Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:

  • o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
  • o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

 
Więcej informacji na stronie: www.ngo.pl

Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj: poradnik.ngo.pl