Medycyna Paliatywna - Nowy Oddział w CSK MSWiA


W CSK MSWiA powstaje 16-łóżkowy Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

 

Cel działalności:

  • specjalistyczna opieka paliatywna, czyli opieka mająca na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, stających wobec cierpienia i problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez wczesną diagnostykę, zapobieganie i znoszenie objawów somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych.

 

Opieką Oddziału Medycyny Paliatywnej będą objęci chorzy z nieuśmierzonym bólem i innymi objawami somatycznymi w przebiegu choroby nowotworowej oraz chorzy poddani leczeniu onkologicznemu, wymagający postępowania objawowego.

W ramach oddziału prowadzona będzie opieka pielęgniarska, lekarska, psychologiczna i duchowa, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa.

 

Termin oddania do użytku: 01.2017 – w zależności od uzyskania kontraktu NFZ i warunków oddania.

 

Bank: PKO BP

Numer rachunku: 98 1240 1053 1111 0010 5660 6802

Kod SWIFT: PKOPPLPW

 

Więcej informacji na stronie na Facebooku:

https://www.facebook.com/MedPal-158191381288486/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info