O nas


Fundacja przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie powstała 2012 roku celem prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności w zakresie ochrony i zdrowia, nauki, edukacji i oświaty, ratownictwa i ochrony ludności.

 

Zarząd fundacji

     

 

 

Prezes -  prof. nadzw. dr hab. n. med.

Dariusz A. Kosior

Wiceprezes - mgr Maria Woźniak

  Skarbnik mgr
Renata Mądra

 

 

Nasi wolontariusze w roku 2016:

 
  • Karolina Leszczyńska
  • Wanda Sztyber
  • Tomasz Andrasik
  • Bartosz Tomaszewski
  • Katarzyna Noga
  • i inni.........